Příspěvky 2017/2018

Pozor!!! Od srpna 2017 dochází ke změně klubového bankovního účtu; číslo nového účtu: 4494467329/0800

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte. Do zprávy pro příjemce: Příjmení a jméno hráče

Platbu prosím nastavte vždy k 20.dni daného měsíce!!!!! děkuji.

 

Dále si Vás dovoluji jménem vedení FK Ústí nad Labem - mládež, z.s. informovat, že s platností od 1. 8. 2017 dochází k úpravě členských příspěvků pro kategorie U8 - U19 na 450,- Kč / měsíc. Celková částka za rok (11 měsíců) činí 4 950,- Kč. 

 

V případě zaregistrování druhého dítěte v klubu nebo pro dojíždějící z jiného okresu je příspěvěk stanoven na 200,- Kč / měsíc (celková částka za rok (11 měsíců) je 2 200,- Kč)).

Snížený příspěvek ve výši 200,- Kč/měsíc (celková částka za rok (11 měsíců) je 2 200,- Kč)) mají automaticky hráči dojíždějící z jiných okresů (Roudnice n /L, Děčín, Litoměřice).

Hráči, kteří žádají o snížení příspěvků z jiných důvodů, musí doložit žádost o snížení podepsanou zákonným zástupcem na sekretariát FK Ústí nad Labem, kde se o případném snížení rozhodne.