Nabídka úrazového pojištění

15.09.2017 13:37
FK Ustí nad Labem bude uzavírat s Českou pojišťovnou skupinové úrazové pojištění pro členy FK Ústí nad Labem, které není povinné. 
 
 
1) Smlouva bude uzavřena mezi FK Ústí nad Labem – mládež, z.s. a Českou pojišťovnou na jednotlivé hráče s platností 1 rok (dle seznamu ...jméno, příjmení, RČ, adresa trvalého bydliště)
 
2) Pojištění se vztahuje na veškeré aktivity klubu ...tréninky, PU, mistráky, turnaje, soustředění, hromadná doprava na a z utkání
 
3) Pojištění osob se sjednává v rozsahu
a) trvalé následky
b) doba nezbytného léčení tělesného poškození úrazem DNL-D od 8.dne zpětně (přičemž se do úrazu počítá í výron, poškození vazů..., což bývá ve většině pojištění vyjmuto) 
 
4)Varianty výše pojistného je pro osoby nedovršených 15 let (ke dni 1.10.2017):
 
Trvalé následky úrazu                                                                         300 000 Kč      400 000Kč                                 
Doba nezbytného léčení tělesného poškození úrazem DNL-D               200 Kč             300 Kč
Roční pojistné                                                                                         549 Kč              804 Kč
 
 
Varianty výše pojistného je pro osoby starších 15 let (ke dni 1.10.2017):
 
Trvalé následky úrazu                                                                         300 000 Kč      400 000Kč                                 
Doba nezbytného léčení tělesného poškození úrazem DNL-D               200 Kč             300 Kč
Roční pojistné                                                                                        1 666 Kč         2 423 Kč
 
5) Každý, kdo si uzavře toto pojištění, dostane od České pojišťovny finanční příspěvek formou poukázky na oblečení Joma, které si objedná u FK Ústí nad Labem. Výše příspěvku bude upřesněna do zítra, ale bavili jsme se o 300,- až 500,-Kč dle výše pojistného.
 
6)  Pojistné budou rodiče zasílat na účet FK Ústí nad Labem až ve chvíli, kdy dostanou od nás pokyn (výše částky, číslo účtu, variabilní symbol) a dále obdrží od FK Ústí n/L číslo pojistné smlouvy a kontakt na osobního poradce v případě pojistné události.
 
7) Pojištění není povinné a zároveň pokud již nějaké pojištění máte, můžete pojistit hráče duplicitně a v případě pojistné události čerpat dvakrát.