Informace pro rodiče

04.10.2016 19:42

Vybírame pro kluky do společné kasy 100,-- Kč na měsíc tj.  za 1-6/2017 600,-- Kč. Peníze budou využívány na odměny pro kluky, ceny, regenerace,atd. Peníze vybírá ved. mužstva do konce měsíce dubna. Rodičům děkuji. Samozřejmě můžete klukům přispět formou sponzorského daru, nebo-li sponozorské dary jsou vítány.